تبلیغات
شیمی وكاربردها - رزین چیست؟
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
یکشنبه 12 خرداد 1392 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی
رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرایطی سخت می شود.
معمولاً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شود.
این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی ومورد مصرف آن دارد.
همچنین کاربردهای زیادی در هنر،تولید پلیمر و غیره دارد
و مصرف کنندگان زیادی روزانه با محصولات حاوی رزین سر و کار دارند.
رزین طبیعی از گیاهان بدست می آید. بهترین نمونه آن شیره درخت کاج است که بوی تند ترکیبات ترپن را دارد.همانطور که می دانید این ماده بسیار چسبنده است ولی در اثر گذشت زمان سفت می شود. تعدادی از گیاهان دیگر نیز رزین تولید می کنند و این مواد هزاران سال است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بعضی گیاهان ماده ای مشابه به نام صمغ تراوش می کنند که با آب واکنش نمی دهد و نرمتر و انعطاف پذیرتر است.
رنگ رزین گیاهی از شفاف تا قهوه ای تیره متغیر است و میزان سختی و کدورت آن متفاوت است. بعضی از آنها بشدت فرار هستند چون حاوی ترکیبات ناپایدارند. اشتباه در تشخیص درختان رزین دار نیز گاهی می تواند باعث حوادث ناگوار شود، چون بعضی از آنها حاوی هپتان هستند که هیدروکربنی قابل اشتعال و انفجار است.
ماده معروف و زینتی کهربا نیز در اثر سخت شدن رزین گیاهی بدست می آید و اغلب به رنگ طلایی تیره یافت می شود که رنگ متعارف رزینهای گیاهی است. کهربا در رنگهای نادر دیگری مانند آبی نیز دیده می شود.
هزاران سال است که بشر از رزینهای طبیعی استفاده می کند. رزین کاج برای درزگیری قایقها، مومیایی کردن اجساد، ظروف غذا و مصارف دیگر استفاده شده است. همچنین در ساخت لاک، جلا، جوهر،عطر، جواهر و بسیاری از اشیاء دیگر مورد استفاده است.
با پیشرفت تکنولوژی، بشر پی برد که این ماده می تواند به پلیمر تبدیل شود و کمی بعد از آن رزینهای مصنوعی کشف شد.در اکثر موارد پلیمرها با رزینهای مصنوعی ساخته می شوند که ارزانتر و تصفیه آنها راحت تر است. انواع رزینهای مصنوعی پایدارتر، قابل پیش بینی تر و یکنواخت تر از رزینهای طبیعی هستند چون تحت شرایط کنترل شده ساخته می شوند و امکان تولیدات ناخالص در آن وجود ندارد. آنها از طریق ترکیب کردن مواد شیمیایی در آزمایشگاه ساخته می شوند و نتیجه واکنش تشکیل ترکیبات چسبناک است. این ماده می تواند در تولید پلاستیک، رنگ و بسیاری از مواد مشابه بجای رزین طبیعی مصرف شود.
رزین‌ها موادی هستند كه دارای مولكولهای بزرگی می‌باشند كه دو سر آنها قطبی بوده و دارای بارهای مخالف می‌باشند، درنتییجه رزین‌ها چسبندگی خوبی را ایجاد می‌كنند. رزین ها در ساختن پلاستیكها، چسبها و ... كاربرد دارند.
رزین‌های موازنه كننده یون ، ذرات جامدی هستند كه می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت كاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای كه از نظر الكتریكی خنثی هستند. موازنه كننده‌ها با محلول‌های الكترولیت این تفاوت را دارند كه فقط یكی از دو یون ، متحرك و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یك تعویض كننده كاتیونی سولفونیك دارای نقاط آنیونی غیر متحركی است كه شامل رادیكالهای آنیونی SO2-3 می‌باشد كه كاتیون متحركی مثل +H یا +Na به آن هستند.
این كاتیونهای متحرك می‌توانند در یك واكنش تعویض یونی شركت كنند به همین صورت یك تعویض كننده آنیونی دارای نقاط كاتیونی غیر متحركی است كه آنیون‌های متحركی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، كاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با كاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود ، بگونه‌ای كه هم محلول و هم رزین از نظر الكتریكی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروكار داریم بدون آنكه جامد در محلول حل شود. برای آنكه یك تعویض كننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد: 

خود دارای یون باشد. 

در آب غیر محلول باشد. 

فضای كافی در شبكه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریكه یونها بتوانند به سهولت در شبكه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.
در مورد رزین‌های كاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرك و یون متحرك +H را می‌توان همچون یك قطره اسید سولفوریك با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد كه فقط كاتیون می‌تواند از ان عبور نماید. شكل زیر تصویر یك دانه رزین و تصویر معادل یك قطره اسید سولفوریك 25% نشان می‌دهد. 

طبقه بندی رزین‌ها 

رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 

رزین‌های كاتیونی قوی SAC) Strongacidis Cation) 

رزین‌های كاتیونی ضعیف WAC) Weak acidis Cation) 

رزین‌های آنیونی قوی SBA) Strongbasic anion) 

رزین‌های آمونیونی ضعیف WBA) Weak basic anion 

بطور كلی رزین‌های نوع قوی در یك محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یك محدوده كوچك از PH مناسب هستند. ولیكن با استفاده از رزین‌های نوع ضعیف ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث می‌شود. رزین‌های كاتیونی قوی قادر به جذب كلیه كاتیونهای موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب كاتیونهای هستند كه به قلیائست آب مرتبط است و محصول سیستم اسید كربنیك است. 

نوع قوی
Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H -----> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4
نوع ضعیف
Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH -----> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3 

مزیت رزین‌های كاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای كاتیونی قوی می‌باشد ، در نتیجه باعث تولید پساب كمتر در احیا مكرر می‌گردد. اصولا زمانی كه هدف جداسازی كلیه كاتیونهای آب است بكارگیری توام رزین كاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بكارگیری رزینهای كاتیونی قوی می‌باشد. رزین‌های آنیونی قوی قادر به جذب كلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزین‌های آنیونی قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریك ، كلریدریك و نیتریك می‌باشد. رزین‌های آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم‌های تصفیه آب ، رزین‌های آنیونی قوی در پاین دست رزینهای آنیونی ضعیف قرار می‌گیرند.
2HCl OR 2H2SiO3 + 2ZOH -----> 2ZHSio3ZCl + H2O
2HCl OR 2HNO3 + ZOH -----> 2ZCl OR 2ZNO3 + H2O
برخی از كاربردهای رزین‌ها 

رزین ها در كروماتوگرافی تبادل یونی كه نوع مهمی از روشهای جداسازی مواد است، مورد استفاده قرار می گیرد. 

رزین‌های كاتیونی سدیمی نه تنها كاتیون‌های سختی آور آب بلكه همه یون‌های فلزی را با سدیم تعویض می‌كنند. برای احیا این نوع رزین‌های كافی است كه رزین را با آب نمك شست و شو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود برگردد. 

با رزین‌های كاتیونی چه نوع هیدروژنی و چه نوع سدیمی می‌توان آهن و منگنز را چون بقیه كاتیونها حذف كرد اما به علت امكان آلوده شدن رزین‌ها معمولا مشكلاتی داشته و باید نكاتی را رعایت كرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 22 اردیبهشت 1397 04:08 ق.ظ
кредит онлайн на карту без звонков украина
кредит без фото документов
займ на карту срочно без отказа украина
кредит онлайн без отказа на
карту
взять кредит онлайн быстро на
карту
кредит онлайн без процентов
гроші на картку онлайн
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 06:19 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you aided me.
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:48 ق.ظ
I every time emailed this webpage post page to all my contacts, because if like to read it next my links will too.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:29 ب.ظ
фітнес резинки ціна
резинка для тренировки
резинки для фитнеса дешева
купить фитнесс резинку
розетка резинки для фитнеса
جمعه 17 فروردین 1397 08:07 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis online are there generic cialis cialis generika in deutschland kaufen rx cialis para comprar cialis 30 day sample cialis 30 day trial coupon cialis per paypa cialis diario compra cialis tablets australia cialis 5 mg effetti collateral
جمعه 3 فروردین 1397 04:38 ب.ظ

Many thanks. An abundance of forum posts!

how does cialis work cialis side effects dangers where do you buy cialis generic cialis at walmart where cheapest cialis tadalafil tablets order cialis from india tadalafil cialis professional from usa cialis coupons
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:33 ب.ظ

You actually said this fantastically.
cialis online cialis 05 cialis herbs cialis en mexico precio how much does a cialis cost cialis for sale in europa tadalafil 20mg wow cialis 20 where cheapest cialis cialis bula
سه شنبه 8 اسفند 1396 11:56 ب.ظ
سلام به همه، اولین بازدید من در این وب است
صفحه، و قطعه ای از نوشتار به طور واقعی برای من مفید است، نگه داشتن پست این پست ها.
دوشنبه 10 مهر 1396 02:00 ب.ظ
یک سری مطالب بسیار خوب در زمینه رنگ و رزین داریم تو این سات که توصیه می کنیم حتما ببینید

http://aflakpooshesh.com
شنبه 18 شهریور 1396 07:43 ب.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring
on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I
know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
free to shoot me an e mail.
دوشنبه 9 مرداد 1396 05:14 ب.ظ
I believe what you said made a bunch of sense. But,
what about this? what if you added a little information? I ain't saying your information isn't good., but
what if you added a headline to possibly get a person's attention? I mean شیمی وكاربردها
- رزین چیست؟ is kinda vanilla. You might look at Yahoo's front page
and watch how they create post titles to grab people interested.
You might add a related video or a related picture or two to grab readers excited about everything've got
to say. Just my opinion, it could bring your website a little
bit more interesting.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 10:51 ب.ظ
با سلام سوال من اینه که رزین های که در ساخت کاغذ فیلتر استفاده میشه دارای چه فرمولی هست ؟
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:46 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any suggestions would be greatly appreciated.
چهارشنبه 24 آذر 1395 05:22 ب.ظ
سلام ممنون از متن خوبتون
من رزینی میخوام که در اب حل بشه و گیاهی و زیست تخریب پذیر باشه و ترجیحا ماندگار هم باشه
امیدوارم بتونید راهنماییم کنید خیلی بهش احتیاج دارم
شنبه 20 آذر 1395 08:49 ب.ظ
سلام ممنون از متن خوبتون
من رزینی میخوام که در اب حل بشه و گیاهی و زیست تخریب پذیر باشه و ترجیحا ماندگار هم باشه
امیدوارم بتونید راهنماییم کنید خیلی بهش احتیاج دارم
جمعه 29 مرداد 1395 10:31 ب.ظ
سلام. وقت بخیر . من چیزی از رزین و شیمی نمیدانم. دنبال نوعی رزین هستم که در کارهای تزیینی استفاده میشود . عکس آن را براتون ارسال میکنم. برای ساخت جا سوئیچی ؛ نوعی پلاک گرونبند و... استفاده میشه. شفاف و بی رنگ است و بعد از خشک شدن برجسته شده است)شکل نیم کره )لطفا راهنماییم کنید .اگر ایمیلتون رو داشته باشم میتونم عکس براتون ارسال کنم.
متشکرم
سه شنبه 22 دی 1394 06:25 ق.ظ
درود من چسبی می خواهم که گلبرگ های گل را بتوانم با ان چسب روکش کنم و مانع نفوذ هوا به گلبرگها شود در ضمن یه رنک و بافت گل آسیب نرساند چون با انواع رزین های موجود به خاطر وجود آب در گلبرگ ها نتیجه مطلوبی یه دست نیاوردم لطفا در صورت امکان تلفن تماس تان را به من اعلام کنید .سپاس
چهارشنبه 2 دی 1394 01:05 ب.ظ
ممنون از متن مفیدتون .عالی بود
خسته نباشید .
پنجشنبه 20 فروردین 1394 03:54 ب.ظ
خیلی ممنون
عالی بود
یکشنبه 19 مرداد 1393 12:16 ب.ظ
باسلام مرسی از مطالب خوبتون..لطفا در مورد رزین های آب پایه وتركیبات آن مرا راهنمایی كنید..باتشكر
دوشنبه 12 اسفند 1392 08:48 ق.ظ
سلام و ممنون از اطلاعات خوبتون . سوالی دارم : من از جرم گیر برای تمیزی روی سنگ استفاده کردم و متاسفانه رنگ سنگ رو برد و ایجاد لکه کرد برای از بین این لکه ها دوستی گفت می تونم از رزین استفاده کنم و کف رو رزین بزنم . آیا شما این رو تایید می کنید .بی صبرانه منتظر جوابتون هستم.
هایده ذاکر حمیدیسلام جرم گیر سطح سنگ را حل کرده شاید محلول جرم گیرتان غلیظ بوده برای رفع این مشکل
استفاده از رزین را مناسب نمی دانم . در ضمن سنگ ها بسته با نوع کانی شان باید بررسی شوند تا در انتخاب راه حل درست عمل شود.
پنجشنبه 30 آبان 1392 10:41 ب.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید.بنده نیاز به یك نوع رزین دارم كه بصورت چسبنده قوی رفتار كند .اگر این چنین رزینی سراغ دارید لطفا" اسم آن را بفرمایید .
با تشكر از راهنماییتان
نقی رضایی - ارومیه
چهارشنبه 10 مهر 1392 09:22 ب.ظ
سلام باتشکر از اطلاعات خوبتون .
خواهشم من ازشما اینه که اگر امکان داره منو راهنمایی کنید .
سئوال من در مورد رزینها است همانطور
که در بالا توضیح دادید بعضی از رزینها
خطرناک هستند وقابل انفجار مبیاشند
اگر امکان داردنوع این رزینهای گیاهی
را برای من مشخص کنید که چه توع گیاهانی دارای اینچنین رزینهای میباشندوایا این رزینها درحالت عادی این مشگل برایشان پیش می اید یا دراثر ترکیبات خواص مشتعل یا منفجر میشوند.
باتشکر
جمعه 14 تیر 1392 09:00 ب.ظ
با سلام و تشکر .آیا رزین پتاسیمی هم در بازار وجود دارد . رزینی که بتواند سدیم محلول را با فلز دیگری مانند پتاسیم جایگزین کند . متشکرم
یکشنبه 12 خرداد 1392 11:22 ب.ظ
سلام دوست عزیز
وب خیلی خوبی داری خیلی خوشم امد میخواستم باهم تبادل بنر کنیم
کد بنر من:

<div style="text-align: center;"><a href="http://bazi-ct.ir/" target="_blank" title=" ترفند بازی های رایانه ای|counter strike|world of warcraft|warcraft|Counter-Strike Source|general|pes2013-2012|call of duty|fifa2012-2013|بازی|ترفند|بازی سنتر|bazi-ct|"><img src="http://upload7.ir/images/72679803459123684855.gif"></a></div>

شما هم کد بنرت رو برام بفرست تا تو وب سایتم به نمایش بزارم
اگه بنر ندارین تبادل لینگ میکنیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :