تبلیغات
شیمی وكاربردها - آبی پروس (prussian -blue)
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
پنجشنبه 30 آبان 1392 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی

آبی در طبیعت به دو صورت وجود دارد:

یكی آبی كوهی كه تركیبی از مس است كه ناپایدار می با شد ودیگری لاجورد كه سنگی نیمه قیمتی است.امروزه دیگر ازهیچكدام از دوماده خام برای رنگ استفاده نمی شود.(هرچند كه لاجورد در مقابل نور مقاوم است.)لاجورد از معادن افغانستان به دست می آید.

و بسیار با ارزش است از این رو تا قرن 18 میلادی تنها در نقاشی های مذهبی تراز اول استفاده می شد

تا کشف آبی پروس توسط دایسباخ آلمانی در اوایل قرن 18دایسباخ آلمانی و از اهالی پروس بود .

و این رنگ را به نام وطن پرست عرضه کرد. 

این ماده در نقاشی های قدیمی به صورت یك گلیز قیمتیروی زیر رنگ حجم پردازی شده به كار می رفت و به همین جهت به آن سنگ گلیز می گفتند. نام الترا مارین نیز در مورد آن متداول است زیرا آن را ازماورای دریا یعنی آن سوی دریای خزر به دست می آورند.
آبی اولترامارین: امروزه به صورت مصنوعی از تركیب سودا و اكسید آلومینیوم و گوگرد واسید سیلسیك ساخته می شود وآبی اولترامارین نزد یك ترین آبی به رنگ اصلی آبی در دایرهء رنگ است این رنگ درمقا بل نور مقا وم و بسیار خا لص است چون این رنگ در مقا بل آهك مقا وم است.مهمترین رنگ آبی برای نقاشی د یواری و رنگ آمیزی خانه است حتی در جعبه رنگ های معمو لی و ارزان بچه هاهم به صورت خالص وجود دارد بهترین نوع آن نه به قرمز و نه به سبز متمایل است این رنگ تحت تاثیر خواص شیمیایی سایر رنگ ها نیز قرارنمی گیرد

آبی پروس (سیانوژن آهن) دومین آبی با اهمیتی است كه حتی برای محدود ترین تخته رنگ نیز لازم است آن را به نام قد یم آن آبی پاریس یا برلین نیز می نامند . این رنگ قوی ترین نیروی رنگی را دارد و مقدار اند كی از آن یك لوله رنگ زرد یا حتی قهوه ای رامی تواند به سبز درخشان تبد یل كند

 

 •  

   

   

  آبی پروس (سیانوژن آهن) دومین آبی با اهمیتی است كه حتی برای محدود ترین تخته رنگ نیز لازم است آن را به نام قد یم آن آبی پاریس یا برلین نیز می نامند . این رنگ قوی ترین نیروی رنگی را دارد و مقدار اند كی از آن یك لوله رنگ زرد یا حتی قهوای را می تواند به سبز درخشان تبد یل كند . با قر مز تر كیبی در خشان می دهد و در تركیب با قرمز كامیوم سیاه عمیقی به وجود می آورد كه نقاش می تواند از آن به جای هر رنگدانهء سیاهی استفاده كند. بر خلاف آبی اولترامارین كه قدرت پوشا نند گی زیادی دارد و در گلیز نیز مورد استفاده قرار گیرد . آبی پروس كه رنگ ارزانی است در جعبه رنگهای معمولی مشا هد ه می شود این رنگ برای نقاشی د یوار بی فایده است زیرا بلا فاصله با آهك از بین می رود .آبی كبالت = رنگ گران قیمتی است كه در جعبه رنگ های معمو لی مشابه آن را كه تر كیبی از اولترامارین و سفید روی است می توان دید ولی هر گز درخشش بی نظیر كبا لت حقیقی را ندارد . آبی كبالت حتی به صورت لایهء ضخیم باز هم درخشان است . این رنگ باید به تنهای به كار رود زیرا در تركیب با رنگهای دیگر به سادگی محو می گردد. قد رت رنگ كنند گی آن زیاد نیست و بین رنگهای مات و شفاف قرار می گیرد این رنگ خیلی غنی به نظر می رسد و به ویژه در فرسك آبرنگ وتمپرا نمود فریبنده ای دارد . ولی مقداری از فریبند گی آن در اثر تر كیب از روغنی كه چربی و جلای آن زیاد باشد از بین می رود . افزودن مقدار كمی آبی كبالت به رنگ های روغنی دیگر موجب می شود زود تر خشك شود .از این رنگ دو نوع دیگر كه از آن مشتق می شوند كمیاب است =1 آبی سیرولین كه به رنگ آسمان بد ون ابر است. كه برای نمایش حا لتها ی جوی بسیار جا لب است . 2=اكسید آبی-سبز (رنگ كبا لت قلعی) كه اغلب برای نمایش رنگ افق آسمان در زمستان به كار می رود . این دو را نبا ید با رنگ های دیگر تر كیب كرد زیرا هر یك به تنهایی مثل جواهرمی درخشند . این دو رنگ كه مشتقاتی از كبالت هستند در مقابل آهك مقاوم اند و از نظرسایرخصوصیات رنگ آمیزی نیز مثل كبالت هستند در مقابل حرارت مقاومند و در نقاشی چینی و لعاب كاری نیز كا ربرد دارند. یك رنگ آ بی منسوخ شده= نیل (ایندیگو) مركبی آ بی رنگ است كه از ریشهء گیاه نیل به دست می آید و قرن ها به عنوان رنگ پا رچه به كار می رفت و تنها رنگ آ بی مو جود بود. نوع مصنو عی آن سرانجا م تهیه شد ولی با وجود ییشرفت هنوز هم در مقابل نور كاملا مقاوم نبوده این رنگ كه چیزی بین آبی اولترامارین و آبی پروس است وقتی به صورت رنگدانه است پس از مدت كمی تیره و كد ر می شود و امروزه به عنوا ن مشابه یا اصل نیل مو جود است . تیره روشنی رنگ آن هم نتیجه ی پریدن رنگ آ ن است .

   شرح آزمایش:

  ابتدا 0.8 g  از FeCl3 را توزین می کنیم و در بشر کوچکی می ریزیم. 5 ml  آب مقطّر به آن اضاف می کنیم تا حل شود. بشر را روی هیتر قرار می دهیم تا به محلول گرم شود و بجوشد. بشر کوچک دیگری بر می داریم و 1.9 g از  K4 [ Fe (CN) 6 ]  را در آن می ریزیم و با 5 ml  آب مقطّر حل می کنیم . این بشر را هم روی حرارت هیتر قرار می دهیم تا بجوشد. مدّتی صبر می کنیم تا محلول های هر دو بشر شروع به جوشیدنن کند. آنگاه بشرها را از روی حرارت بر می داریم . محتویات بشر اوّل ( Fe Cl3) را قطره قطره به بشر دوم اضافه می کنیم. آنچه مشاهده می کنیم ظهور رنگ آبی تیره است .در این هنگام برای لخته شدن رسوبات چند قطره الکترولیت KCl در زیر هود به آن اضافه می کنیم. بشر را روی سطح شیب دار قرار می دهیم و پس از آن رسوب به دست آمده را با قیف و ارلن بوخنر صاف می کنیم و با اتانول  0.70 %  شست و شو می دهیم. رسوب صاف شده را در دستگاه آون قرار می دهیم تا خشک شود. پس از خشک شدن می توانیم آن را وزن کنیم و از وزن کاغذ صافی همراه آن کم کنیم تا وزن حقیقی رنگدانه ی آبی پروس را به دست آوریم.

  واکنش ها:

   

  Fe Cl 3 +  K4 [Fe ( CN) 6 ] →K4 Fe [Fe (CN)6] + 3KCl

   

  محاسبات:

  = 0.4 g وزن کاغذ صافی

   کاغذ صافی همراه با رسوب = 1.23 g

   وزن رنگدانه ی تهیّه شده = 1.23 g – 0.4 g = 1.19 g

   نتیجه گیری:

  از این آزمایش نتیجه می گیریم که نوع  محلول رنگدانه ی آبی پروس (Prussian blue)  طبق واکنش زیر از افزایش قطره قطره ی نمک یون آهن Ш به مقادیر زیادی از محلولا فروسیانید پتاسیم به دست می آید.

  Fe Cl 3 +  K4 [Fe ( CN) 6 ] →K4 Fe [Fe (CN)6] + 3KCl

   منابع خطا:

  1-    ریز بودن رسوبات آبی پروس که می تواند موجب بروز مشکلاتی در هنگام رسوب گیری شود. با کاهش Q-S/S سعی می شود رسوبات درشت تری به دست آورد.برای اینکار باید مدبت زمان تولید رسوب را تداوم بخشیم. همچنین با استفاده از محلول های رقیق و هم زدن ممتد باید غلظت ماده ی حل شده در هر لحظه(Q) را کاهش داد.همچنین با اعمال دمای بالا می توان حلالیت تعادلی(S) را افزایش داد.]همه اینها موجب کاهش Q-S/S  می شود و آن هم موجب تشکیل رسوب های درشت می شود.[

  2-افزودن سریع FeCl3 موجب بروز خطا می شودوباید آن را آرام وقطره قطره بیفزاییم.

  3-خشک نشدن کامل رسوب هم موجب خطا هنگام توزین می شودبرای رفع این خطا رسوب باید به مدّت کافی در آون بماند.

   

  نوع مطلب :
  برچسب ها : prussian -blue،
  لینک های مرتبط :
  پنجشنبه 15 آذر 1397 04:36 ق.ظ

  Kudos! Helpful stuff.
  low dose cialis blood pressure preis cialis 20mg schweiz cialis 100 mg 30 tablet only best offers cialis use rx cialis para comprar safe site to buy cialis online order cialis from india generic cialis with dapoxetine import cialis american pharmacy cialis
  چهارشنبه 14 آذر 1397 10:55 ق.ظ

  Nicely put. Many thanks.
  prix de cialis cialis e hiv costo in farmacia cialis cialis 5 mg scheda tecnica generico cialis mexico cialis canada cialis en 24 hora achat cialis en suisse cialis prices generic cialis
  سه شنبه 13 آذر 1397 11:30 ب.ظ

  Wonderful posts. Thank you.
  cialis pills in singapore cialis 20 mg cialis generico postepay cialis y deporte cialis sale online generic cialis pro cialis venta a domicilio buy cialis online look here cialis cheap canada effetti del cialis
  سه شنبه 13 آذر 1397 12:30 ب.ظ

  Nicely put. Thanks.
  cialis price in bangalore canadian discount cialis cialis for sale south africa cialis lowest price cialis baratos compran uk cialis en 24 hora when can i take another cialis cialis australia org generic cialis at walmart generic for cialis
  سه شنبه 13 آذر 1397 12:59 ق.ظ

  Thanks! I like this!
  cialis 50 mg soft tab buy cialis uk no prescription cialis purchasing the best choice cialis woman generic cialis pill online cialis italia gratis cialis daily reviews generic cialis 20mg uk cialis 5 mg schweiz canada discount drugs cialis
  یکشنبه 11 آذر 1397 11:27 ق.ظ

  You actually explained that perfectly.
  cialis dosage recommendations cialis for sale in europa cialis e hiv cost of cialis per pill generico cialis mexico cialis 5 mg schweiz sublingual cialis online we choice cialis pfizer india cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online nz
  جمعه 9 آذر 1397 12:59 ق.ظ

  Great data. Appreciate it.
  cialis 5 mg schweiz cialis for bph buy cialis online cost of cialis cvs cialis tablets for sale look here cialis order on line cialis daily new zealand cialis pas cher paris generic cialis in vietnam cialis en 24 hora
  پنجشنبه 8 آذر 1397 01:37 ب.ظ

  Regards. Wonderful stuff.
  cialis generico cialis tadalafil online we like it cialis soft gel recommended site cialis kanada cialis uk buy cialis cialis therapie 40 mg cialis what if i take usa cialis online generic cialis at walmart
  پنجشنبه 8 آذر 1397 01:16 ق.ظ

  Wonderful data, Regards!
  generic cialis cialis 20 mg effectiveness buy cialis online nz only best offers cialis use where cheapest cialis cialis great britain cialis for daily use cialis for sale in europa overnight cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho
  چهارشنبه 7 آذر 1397 12:52 ق.ظ

  Cheers, Great information!
  free generic cialis cialis qualitat cialis daily new zealand generic cialis pill online tadalafil 20 mg cialis 100mg suppliers estudios de cialis genricos cialis 5 mg buy how to buy cialis online usa cialis 10mg prix pharmaci
  پنجشنبه 19 مهر 1397 02:19 ق.ظ

  Effectively voiced genuinely. .
  cheap 20mg levitra levitra online cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra 20 mg buy generic levitra levitra 10 mg kopen
  سه شنبه 10 مهر 1397 01:58 ق.ظ

  Appreciate it, A good amount of advice!

  cialis with 2 days delivery callus only here cialis pills cialis for daily use cialis 5 mg schweiz 5 mg cialis coupon printable get cheap cialis cialis professional yohimbe import cialis cialis generic tadalafil buy
  شنبه 7 مهر 1397 08:22 ب.ظ

  You reported it exceptionally well!
  try it no rx cialis discount cialis cialis generico comprar cialis 10 espa241a cialis wir preise recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi order a sample of cialis cialis y deporte buy cialis sample pack
  شنبه 31 شهریور 1397 03:07 ب.ظ

  Thanks. Lots of facts!

  buy viagra 25mg global pharmacy canada global pharmacy canada Canadian Pharmacy USA online canadian discount pharmacies drugs for sale online canada medications buy canadian pharmacies online prescriptions online pharmacies in usa canada medication
  چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:58 ب.ظ

  You revealed it well.
  canadian drugs generic cialis cialis italia gratis cialis 200 dollar savings card order cialis from india cialis per paypa cialis 5 mg scheda tecnica brand cialis nl cialis online napol comprar cialis 10 espa241a cost of cialis cvs
  پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:34 ق.ظ

  Reliable stuff. Thanks.
  cialis 5 mg schweiz cialis coupon when will generic cialis be available look here cialis order on line price cialis best cialis without a doctor's prescription cialis super kamagra brand cialis generic cialis arginine interactio cialis tadalafil online
  سه شنبه 13 شهریور 1397 05:45 ب.ظ

  You've made the point!
  canadian pharmaceuticals stocks drugs for sale in canada canadian pharmacy world are canadian online pharmacies safe drugs for sale deep web canada viagra canadian pharmacies without an rx canadianpharmacyusa24h online pharmacies of canada northwest pharmacies
  دوشنبه 12 شهریور 1397 07:18 ب.ظ

  Amazing plenty of beneficial data!
  enter site very cheap cialis rx cialis para comprar cialis online deutschland enter site 20 mg cialis cost opinioni cialis generico cialis 20 mg cost generic cialis 20mg tablets cialis rezeptfrei sterreich tadalafil generic cialis 20mg preis cf
  دوشنبه 12 شهریور 1397 12:46 ق.ظ

  Amazing postings. Thanks!
  tadalafil tablets cialis 05 cialis for daily use enter site natural cialis viagra vs cialis vs levitra cialis pills boards cialis bula cialis therapie cialis canada on line can i take cialis and ecstasy
  یکشنبه 11 شهریور 1397 11:56 ق.ظ

  Wow loads of great material.
  5 mg cialis pharmacie en ligne tarif cialis france we recommend cialis info the best site cialis tablets online cialis cipla cialis online cialis tablets australia click now buy cialis brand try it no rx cialis cialis daily
  سه شنبه 23 مرداد 1397 02:47 ق.ظ

  Kudos! Useful information.
  viagra buy uk buy viagra in pharmacy best place buy viagra online generic sildenafil citrate how to buy viagra online without a prescription where buy viagra viagra from usa pharmacy getting viagra uk buying generic viagra viagra cheap price
  یکشنبه 21 مرداد 1397 09:27 ب.ظ

  Factor well used!!
  cialis kamagra levitra free generic cialis achat cialis en europe cialis official site cialis 20 mg cut in half look here cialis order on line 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis pill online we use it 50 mg cialis dose cialis coupons
  دوشنبه 7 خرداد 1397 01:53 ق.ظ

  Awesome forum posts. Cheers.
  cialis australia org cialis online cialis per paypa canadian cialis cialis 20 mg best price cialis australia org where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis cialis free trial how to buy cialis online usa
  جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:29 ب.ظ

  Thanks a lot, Plenty of facts!

  cialis 50 mg soft tab fast cialis online click here to buy cialis calis cialis generisches kanada side effects of cialis buying brand cialis online cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy cialis reviews
  سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:42 ق.ظ

  Superb stuff. Thank you.
  how to find viagra buy viagra in malaysia viagra online cheap cheap viagra uk buy viagra without prescription uk sildenafil generic price cost of viagra how can i buy viagra buy viagra online canada what is viagra
  جمعه 3 فروردین 1397 02:22 ب.ظ

  Thanks, Quite a lot of data.

  cialis 5 mg funziona generic cialis tadalafil acheter cialis kamagra estudios de cialis genricos cialis for sale south africa cialis 5 mg buy cialis price thailand legalidad de comprar cialis brand cialis generic acheter cialis kamagra
  سه شنبه 8 اسفند 1396 09:44 ب.ظ
  سلام، بی تردید وبلاگ شما ممکن است مشکالت مربوط به سازگاری مرورگر را داشته باشد.
  وقتی نگاهی به سایت شما در Safari می بینم، به نظر می رسد خوب است، اما وقتی باز می شود
  در I.E.، برخی از موضوعات همپوشانی وجود دارد. من فقط
  می خواست به شما سرعتی سریع ارائه دهد! علاوه بر این، عالی است
  وبلاگ!
  پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:30 ب.ظ
  برای ارسال پست های جالب از شما متشکریم. من کاملا خواندن آن را دوست داشتم
  شما یک نویسنده عالی خواهید بود من مطمئن خواهم شد که به نشانه
  وبلاگ شما و قطعا از حالا باز خواهد گشت. من
  می خواهم شما را تشویق کنم که به پست های عالی خود ادامه دهم
  صبح بخیر
  جمعه 27 بهمن 1396 05:47 ب.ظ
  من کاملا وب سایت شما را دوست دارم.. رنگ دلخواه و موضوع.
  آیا شما خودتان این وب سایت را توسعه دادید؟ لطفا پاسخ به عنوان
  من به دنبال ایجاد سایت شخصی من هستم و دوست دارم
  برای یادگیری از کجا این از آن یا از آن موضوع نامیده می شود.
  خیلی ممنون
  پنجشنبه 16 آذر 1396 09:14 ب.ظ
  من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما را بیابم
  استفاده شده است من با برخی از مسائل امنیتی جزئی خود را با آخرین وب سایت من و
  من می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم. آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر


  نمایش نظرات 1 تا 30
  آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :