تبلیغات
شیمی وكاربردها - آبی پروس (prussian -blue)
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
پنجشنبه 30 آبان 1392 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی

آبی در طبیعت به دو صورت وجود دارد:

یكی آبی كوهی كه تركیبی از مس است كه ناپایدار می با شد ودیگری لاجورد كه سنگی نیمه قیمتی است.امروزه دیگر ازهیچكدام از دوماده خام برای رنگ استفاده نمی شود.(هرچند كه لاجورد در مقابل نور مقاوم است.)لاجورد از معادن افغانستان به دست می آید.

و بسیار با ارزش است از این رو تا قرن 18 میلادی تنها در نقاشی های مذهبی تراز اول استفاده می شد

تا کشف آبی پروس توسط دایسباخ آلمانی در اوایل قرن 18دایسباخ آلمانی و از اهالی پروس بود .

و این رنگ را به نام وطن پرست عرضه کرد. 

این ماده در نقاشی های قدیمی به صورت یك گلیز قیمتیروی زیر رنگ حجم پردازی شده به كار می رفت و به همین جهت به آن سنگ گلیز می گفتند. نام الترا مارین نیز در مورد آن متداول است زیرا آن را ازماورای دریا یعنی آن سوی دریای خزر به دست می آورند.
آبی اولترامارین: امروزه به صورت مصنوعی از تركیب سودا و اكسید آلومینیوم و گوگرد واسید سیلسیك ساخته می شود وآبی اولترامارین نزد یك ترین آبی به رنگ اصلی آبی در دایرهء رنگ است این رنگ درمقا بل نور مقا وم و بسیار خا لص است چون این رنگ در مقا بل آهك مقا وم است.مهمترین رنگ آبی برای نقاشی د یواری و رنگ آمیزی خانه است حتی در جعبه رنگ های معمو لی و ارزان بچه هاهم به صورت خالص وجود دارد بهترین نوع آن نه به قرمز و نه به سبز متمایل است این رنگ تحت تاثیر خواص شیمیایی سایر رنگ ها نیز قرارنمی گیرد

آبی پروس (سیانوژن آهن) دومین آبی با اهمیتی است كه حتی برای محدود ترین تخته رنگ نیز لازم است آن را به نام قد یم آن آبی پاریس یا برلین نیز می نامند . این رنگ قوی ترین نیروی رنگی را دارد و مقدار اند كی از آن یك لوله رنگ زرد یا حتی قهوه ای رامی تواند به سبز درخشان تبد یل كند

 

 •  

   

   

  آبی پروس (سیانوژن آهن) دومین آبی با اهمیتی است كه حتی برای محدود ترین تخته رنگ نیز لازم است آن را به نام قد یم آن آبی پاریس یا برلین نیز می نامند . این رنگ قوی ترین نیروی رنگی را دارد و مقدار اند كی از آن یك لوله رنگ زرد یا حتی قهوای را می تواند به سبز درخشان تبد یل كند . با قر مز تر كیبی در خشان می دهد و در تركیب با قرمز كامیوم سیاه عمیقی به وجود می آورد كه نقاش می تواند از آن به جای هر رنگدانهء سیاهی استفاده كند. بر خلاف آبی اولترامارین كه قدرت پوشا نند گی زیادی دارد و در گلیز نیز مورد استفاده قرار گیرد . آبی پروس كه رنگ ارزانی است در جعبه رنگهای معمولی مشا هد ه می شود این رنگ برای نقاشی د یوار بی فایده است زیرا بلا فاصله با آهك از بین می رود .آبی كبالت = رنگ گران قیمتی است كه در جعبه رنگ های معمو لی مشابه آن را كه تر كیبی از اولترامارین و سفید روی است می توان دید ولی هر گز درخشش بی نظیر كبا لت حقیقی را ندارد . آبی كبالت حتی به صورت لایهء ضخیم باز هم درخشان است . این رنگ باید به تنهای به كار رود زیرا در تركیب با رنگهای دیگر به سادگی محو می گردد. قد رت رنگ كنند گی آن زیاد نیست و بین رنگهای مات و شفاف قرار می گیرد این رنگ خیلی غنی به نظر می رسد و به ویژه در فرسك آبرنگ وتمپرا نمود فریبنده ای دارد . ولی مقداری از فریبند گی آن در اثر تر كیب از روغنی كه چربی و جلای آن زیاد باشد از بین می رود . افزودن مقدار كمی آبی كبالت به رنگ های روغنی دیگر موجب می شود زود تر خشك شود .از این رنگ دو نوع دیگر كه از آن مشتق می شوند كمیاب است =1 آبی سیرولین كه به رنگ آسمان بد ون ابر است. كه برای نمایش حا لتها ی جوی بسیار جا لب است . 2=اكسید آبی-سبز (رنگ كبا لت قلعی) كه اغلب برای نمایش رنگ افق آسمان در زمستان به كار می رود . این دو را نبا ید با رنگ های دیگر تر كیب كرد زیرا هر یك به تنهایی مثل جواهرمی درخشند . این دو رنگ كه مشتقاتی از كبالت هستند در مقابل آهك مقاوم اند و از نظرسایرخصوصیات رنگ آمیزی نیز مثل كبالت هستند در مقابل حرارت مقاومند و در نقاشی چینی و لعاب كاری نیز كا ربرد دارند. یك رنگ آ بی منسوخ شده= نیل (ایندیگو) مركبی آ بی رنگ است كه از ریشهء گیاه نیل به دست می آید و قرن ها به عنوان رنگ پا رچه به كار می رفت و تنها رنگ آ بی مو جود بود. نوع مصنو عی آن سرانجا م تهیه شد ولی با وجود ییشرفت هنوز هم در مقابل نور كاملا مقاوم نبوده این رنگ كه چیزی بین آبی اولترامارین و آبی پروس است وقتی به صورت رنگدانه است پس از مدت كمی تیره و كد ر می شود و امروزه به عنوا ن مشابه یا اصل نیل مو جود است . تیره روشنی رنگ آن هم نتیجه ی پریدن رنگ آ ن است .

   شرح آزمایش:

  ابتدا 0.8 g  از FeCl3 را توزین می کنیم و در بشر کوچکی می ریزیم. 5 ml  آب مقطّر به آن اضاف می کنیم تا حل شود. بشر را روی هیتر قرار می دهیم تا به محلول گرم شود و بجوشد. بشر کوچک دیگری بر می داریم و 1.9 g از  K4 [ Fe (CN) 6 ]  را در آن می ریزیم و با 5 ml  آب مقطّر حل می کنیم . این بشر را هم روی حرارت هیتر قرار می دهیم تا بجوشد. مدّتی صبر می کنیم تا محلول های هر دو بشر شروع به جوشیدنن کند. آنگاه بشرها را از روی حرارت بر می داریم . محتویات بشر اوّل ( Fe Cl3) را قطره قطره به بشر دوم اضافه می کنیم. آنچه مشاهده می کنیم ظهور رنگ آبی تیره است .در این هنگام برای لخته شدن رسوبات چند قطره الکترولیت KCl در زیر هود به آن اضافه می کنیم. بشر را روی سطح شیب دار قرار می دهیم و پس از آن رسوب به دست آمده را با قیف و ارلن بوخنر صاف می کنیم و با اتانول  0.70 %  شست و شو می دهیم. رسوب صاف شده را در دستگاه آون قرار می دهیم تا خشک شود. پس از خشک شدن می توانیم آن را وزن کنیم و از وزن کاغذ صافی همراه آن کم کنیم تا وزن حقیقی رنگدانه ی آبی پروس را به دست آوریم.

  واکنش ها:

   

  Fe Cl 3 +  K4 [Fe ( CN) 6 ] →K4 Fe [Fe (CN)6] + 3KCl

   

  محاسبات:

  = 0.4 g وزن کاغذ صافی

   کاغذ صافی همراه با رسوب = 1.23 g

   وزن رنگدانه ی تهیّه شده = 1.23 g – 0.4 g = 1.19 g

   نتیجه گیری:

  از این آزمایش نتیجه می گیریم که نوع  محلول رنگدانه ی آبی پروس (Prussian blue)  طبق واکنش زیر از افزایش قطره قطره ی نمک یون آهن Ш به مقادیر زیادی از محلولا فروسیانید پتاسیم به دست می آید.

  Fe Cl 3 +  K4 [Fe ( CN) 6 ] →K4 Fe [Fe (CN)6] + 3KCl

   منابع خطا:

  1-    ریز بودن رسوبات آبی پروس که می تواند موجب بروز مشکلاتی در هنگام رسوب گیری شود. با کاهش Q-S/S سعی می شود رسوبات درشت تری به دست آورد.برای اینکار باید مدبت زمان تولید رسوب را تداوم بخشیم. همچنین با استفاده از محلول های رقیق و هم زدن ممتد باید غلظت ماده ی حل شده در هر لحظه(Q) را کاهش داد.همچنین با اعمال دمای بالا می توان حلالیت تعادلی(S) را افزایش داد.]همه اینها موجب کاهش Q-S/S  می شود و آن هم موجب تشکیل رسوب های درشت می شود.[

  2-افزودن سریع FeCl3 موجب بروز خطا می شودوباید آن را آرام وقطره قطره بیفزاییم.

  3-خشک نشدن کامل رسوب هم موجب خطا هنگام توزین می شودبرای رفع این خطا رسوب باید به مدّت کافی در آون بماند.

   

  نوع مطلب :
  برچسب ها : prussian -blue،
  لینک های مرتبط :
  دوشنبه 7 خرداد 1397 01:53 ق.ظ

  Awesome forum posts. Cheers.
  cialis australia org cialis online cialis per paypa canadian cialis cialis 20 mg best price cialis australia org where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis cialis free trial how to buy cialis online usa
  جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:29 ب.ظ

  Thanks a lot, Plenty of facts!

  cialis 50 mg soft tab fast cialis online click here to buy cialis calis cialis generisches kanada side effects of cialis buying brand cialis online cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy cialis reviews
  سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:42 ق.ظ

  Superb stuff. Thank you.
  how to find viagra buy viagra in malaysia viagra online cheap cheap viagra uk buy viagra without prescription uk sildenafil generic price cost of viagra how can i buy viagra buy viagra online canada what is viagra
  جمعه 3 فروردین 1397 02:22 ب.ظ

  Thanks, Quite a lot of data.

  cialis 5 mg funziona generic cialis tadalafil acheter cialis kamagra estudios de cialis genricos cialis for sale south africa cialis 5 mg buy cialis price thailand legalidad de comprar cialis brand cialis generic acheter cialis kamagra
  سه شنبه 8 اسفند 1396 09:44 ب.ظ
  سلام، بی تردید وبلاگ شما ممکن است مشکالت مربوط به سازگاری مرورگر را داشته باشد.
  وقتی نگاهی به سایت شما در Safari می بینم، به نظر می رسد خوب است، اما وقتی باز می شود
  در I.E.، برخی از موضوعات همپوشانی وجود دارد. من فقط
  می خواست به شما سرعتی سریع ارائه دهد! علاوه بر این، عالی است
  وبلاگ!
  پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:30 ب.ظ
  برای ارسال پست های جالب از شما متشکریم. من کاملا خواندن آن را دوست داشتم
  شما یک نویسنده عالی خواهید بود من مطمئن خواهم شد که به نشانه
  وبلاگ شما و قطعا از حالا باز خواهد گشت. من
  می خواهم شما را تشویق کنم که به پست های عالی خود ادامه دهم
  صبح بخیر
  جمعه 27 بهمن 1396 05:47 ب.ظ
  من کاملا وب سایت شما را دوست دارم.. رنگ دلخواه و موضوع.
  آیا شما خودتان این وب سایت را توسعه دادید؟ لطفا پاسخ به عنوان
  من به دنبال ایجاد سایت شخصی من هستم و دوست دارم
  برای یادگیری از کجا این از آن یا از آن موضوع نامیده می شود.
  خیلی ممنون
  پنجشنبه 16 آذر 1396 09:14 ب.ظ
  من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما را بیابم
  استفاده شده است من با برخی از مسائل امنیتی جزئی خود را با آخرین وب سایت من و
  من می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم. آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
  سه شنبه 9 آبان 1396 04:31 ب.ظ
  سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
  بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر به روز رسانی های جدید هستم.
  یکشنبه 19 شهریور 1396 04:44 ب.ظ
  چه چیزی برای همه، مطالب موجود در این وب است
  سایت واقعا قابل توجه است برای تجربه مردم، خوب، نگه داشتن کار خوب است
  همراهان
  یکشنبه 19 شهریور 1396 12:22 ب.ظ
  سلام، من فکر می کنم که وب سایت شما ممکن است مشکالت سازگاری مرورگر را داشته باشد.

  هنگامی که به وبلاگ شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است اما در باز کردن در I.E.
  برخی از مسائل همپوشانی وجود دارد. من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!

  کنار آن، وب سایت فوق العاده!
  شنبه 18 شهریور 1396 06:43 ق.ظ
  اگر میخواهید دانش خود را رشد دهید فقط از این سایت دیدن کنید و ببینید
  با داغترین شایعات منتشر شده در اینجا به روز شده است.
  چهارشنبه 15 شهریور 1396 04:56 ب.ظ
  Tremendous issues here. I am very satisfied to see your article.
  Thanks so much and I am taking a look ahead to
  contact you. Will you kindly drop me a e-mail?
  دوشنبه 16 مرداد 1396 06:53 ب.ظ
  When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
  every time a comment is added I receive 4
  emails with the same comment. There has to be a means you are able to
  remove me from that service? Thanks a lot!
  دوشنبه 16 مرداد 1396 06:31 ب.ظ
  I loved as much as you will receive carried out
  right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
  یکشنبه 15 مرداد 1396 04:01 ب.ظ
  Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
  دوشنبه 9 مرداد 1396 03:43 ب.ظ
  Admiring the dedication you put into your website
  and in depth information you offer. It's awesome to come across a
  blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds
  to my Google account.
  دوشنبه 21 فروردین 1396 07:17 ب.ظ
  Howdy! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a marvellous job!
  دوشنبه 21 فروردین 1396 05:18 ق.ظ
  I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر


  آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :